Eğitim Anlayışımız

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ 
      Çocukların bireysel özellikleri, ilgi alanları, becerileri, gereksinimleri, yaş ve gelişim düzeyleri belirlenerek eğitim programları hazırlanmaktadır. Davranış örüntüleri, evrensel-kültürel değerleri ve sosyal ilişkilerin temeli atılmaktadır.
      Çocukların aktif katılımının sağlandığı kendilerini özgür, güvende hissedebilecekleri; yaratıcılıklarını ve araştırmacı yönlerini destekleyen eğitim ortamları hazırlanmaktadır. Çocukların gelişimlerini çok yönlü tamamlayabilmeleri için bilimsel veriler ışığında öğretmenlerin (eğitimcilerin) hoşgörülü, tutarlı, kararlı durumlarının sağlanması hedeflenmekte, hizmet içi eğitim programlarına yer verilmektedir.
PROJE TEMELLİ EĞİTİM ANLAYIŞI
       Proje temelli eğitim anlayışımız; çocukları merkeze alan yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlatan, araştırmacı, yaratıcı, özgüveni gelişmiş, sosyal becerilere sahip, kendini doğru ifade edebilen, sorumluluk alabilen, farkındalıklara saygı duyan, sorun çözme becerileri gelişmiş bireyler olmaları için öğrenme olanakları yaratılır. Çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal ve devinimsel gelişimlerini desteklemek için çocuk-aile-okul işbirliğini sağlamak önceliğimizdir. Onun için anne-baba eğitim programlarımız, danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.

       
AMAÇLARIMIZ
         Anaokulumuzda 24-72 ay arasındaki çocuklarımız için kendi yaş ve gelişim alanlarına yönelik etkinliklerle bilişsel, dil, duygusal-sosyal ve devinimsel gelişim düzeylerini derleyerek;
·          *Sosyal becerilere sahip, iletişime açık bireyler
·          *Araştırmacı, yaratıcı, çok yönlü düşünebilen
·         * Özgüveni gelişmiş, kendini rahat ifade edebilen
·         * Bireysel farklılıklara karşı anlayışlı
·         * Kendi ilgi ve becerilerinin farkında olan
·          *Doğaya ve çevreye duyarlı
     *Yaşadığı topluma ve çevresine karşı duyarlı
     * Çok yönlü düşünebilen
     *Seçim yapabilen ve problem çözebilen,
·          *Türkçeyi doğru ve akıcı kullanabilen
·          *Atatürk’ü tanıyan ve seven
bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

ETKİNLİKLERİMİZ
       Eğitim koordinatörünün öncülüğünde eğitim programları hazırlanmakta, öğretmenlerle işbirliği içinde M.E.B. kazanım ve göstergelerine uygun olarak etkinlikler planlamaktadır.
1)         BİLİŞSEL ETKİNLİKLER; Çeşitli kavram çalışmaları, zıt kavramlar, renk, sayı, şekil, mekanda konum, sıralama, sınıflama, eşleştirme, ayırt etme, mandala, örüntü oluşturma, aynısını bulma, neden-sonuç ilişkisini kurabilme, fen-doğa çalışmaları, deneyler, okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları

2)           SANAT ETKİNLİKLERİ; Çeşitli tekniklerle boyama, resim yapma, kesme-yapıştırma, katlama, kolaj, artık materyal çalışmaları, seramik, farklı yoğurma maddeleri, 3 boyutlu çalışmalar. Sergi gezme, ressamları tanıma, müzik, ritm, dans, drama, bale.

3)             TÜRKÇE ETKİNLİKLER; Hikâye okuma, masal anlatma, hikaye tamamlama, kukla, şiir, şarkı, tekerleme, bilmece, parmak oyunları, eğitsel oyunlar, duvar gazetesi, göster-anlat etkinlikleri, afiş sunumları, dramatik oyunlar, dramatizasyon çalışmaları.

4)            SOSYAL ETKİNLİKLER; Tematik geziler, doğayı ve çevreyi keşfetme, konuk ağırlama, gösteriler, aile katılım programları, doğum günleri, partiler, mutfak etkinlikleri, sergiler

5)               DEVİNİMSEL ETKİNLİKLER; Beden eğitimi, hareketli oyunlar, hayvan yürüyüşleri, yoga, dans, bahçe oyunları ve oyuncakları

6)         KÜLTÜREL ETKİNLİKLER; Müze, sinema, tiyatro, konser, yazarlarla tanışma, ünlüleri tanıma.

7)            İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI; İnce motor gelişimine yönelik etkinlikler, kalem tutma becerisi, çizgi çalışmaları, ses ve sözcük geliştirme.

BRANŞ ETKİNLİKLERİ

1)   İNGİLİZCE; 3-6 Yaş döneminde farklı dilleri tanıma, ayırt etme, basit kavramları-sözcükleri öğrenme amacıyla her gün İngilizce eğitimi; öğrenci kitap alıştırmaları, oyunlar, şarkılar, tekerlemeler ve görsek materyallerle verilmektedir. İstek olduğunda (grup sayısı en az 6 kişi) ikinci yabancı dil (Almanca) çalışması da yapılacaktır.
2)   DRAMA; Çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, grup dinamiği oluşturacak, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, üretme ve hayal güçlerini kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmek, toplumsal rolleri öğretmeyi amaçlar. Çağdaş Drama Derneği lideri grup çalışmalarını yürütmektedir.
3)   MÜZİK/RİTM; Ritm kulak ve ses eğitimine yönelik ritm/orf çalışmaları, şarkı, şarkılı oyunlar, müzik aletlerini tanıma, dans, temel müzik etkinlikleri planlanır.
4)   BEDEN EĞİTİMİ/JİMNASTİK; Çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak, hareketli oyunlar, hedefe yönelik çalışmalar, denge/uyum, bedensel koordinasyonlara yönelik çalışmalar ODTÜ Beden Eğitimi Bölümü mezunu deneyimli öğretmen-antrenör tarafından gerçekleştirilmektedir.
5)   SEÇMELİ BRANŞLAR
SATRANÇ-SERAMİK- MODERN DANS-BALE-PİYANO;
Etkinliklerinin ücretleri ayrı değerlendirilir. Belli bir sayıda öğrenci olduğunda açılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi idareden alınabilir.Yıldız Eğitim Kurumları

Çocuklarımızı okula kaydederken aşağıdaki belgeler istenmektedir.

  • Nüfus cüzdan fotokopisi 
  • Sağlık raporu (boğaz ve gaita kültürü)
  • Aşı karnesi fotokopisi 
  • Dört fotoğraf 
  • Anne ve babanın birer fotoğrafı

Dr. Reşit Galip Cad. Hereke Sok. No:6 G.O.P. Çankaya Ankara

0 312 436 23 17
0 532 362 53 89

Copyright © 2014 Ömersan Yıldız Anaokulu. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Ajans 365 Creative Studio